Đề thi KSCL lần 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Nông Cống 3 – Thanh Hóa

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chất lượng lần 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Nông Cống 3, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 701 – 702 – 703 – 704.

Trích dẫn Đề thi KSCL lần 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Nông Cống 3 – Thanh Hóa:
+ Một phân xưởng có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại 2 lãi 1,6 triệu dồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I dùng máy A trong 3 giờ và máy B trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II dùng máy A trong 1 giờ và máy B trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản suất đồng thời 2 loại sản phẩm. Máy A làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy B một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Số tiền lãi cao nhất một ngày là?
+ Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách AB 40 m CAB CBA 45 70. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Cho tập hợp A = {đỏ; cam; tím; hồng; lam), B = {lục; hồng, chàm; tím}. Kết quả của phép toán A B là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]