Sách bài tập Toán 11 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Sách bài tập Toán 11 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi các tác giả: Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn.

LỜI NÓI ĐẦU:
Sách BÀI TẬP TOÁN 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) gồm hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và được viết bởi cùng một đội ngũ tác giả.
BÀI TẬP TOÁN 11 được biên soạn theo đúng cấu trúc chương, bài như trong sách giáo khoa nhằm cung cấp cho các em một hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài học đều có phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ, các kĩ năng giải toán cần thiết thông qua những ví dụ minh hoạ tiêu biểu và phần đề bài tập gồm những bài tập được chọn lọc cẩn thận, theo đúng yêu cầu của chương trình. Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận tổng hợp nhằm ôn tập và hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, hướng dẫn, đáp số cho các bài tập.
BÀI TẬP TOÁN 11 bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình mới môn Toán, đồng thời bổ sung làm đa dạng thêm các loại bài tập thích hợp với mỗi nội dung trong sách giáo khoa, đặc biệt là những bài tập định hướng ứng dụng, trong thực tiễn hoặc trong các môn học liên quan, nhằm phát triển nặng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 11 giúp các em củng cố, phát triển và nâng cao các kiến thức, kĩ năng đã học, cũng như hình thành và phát triển năng lực toán học tương ứng.
Với cấu trúc và định hướng như vậy, BÀI TẬP TOÁN 11 sẽ là một tài liệu không thể thiếu cho tất cả các em học sinh sử dụng sách giáo khoa TOÁN 11 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chắc chắn BÀI TẬP TOÁN 11 cũng rất hữu ích cho tất cả học sinh lớp 11, dù học theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào.

MỤC LỤC:
Chương VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 18. Luỹ thừa với số mũ thực.
Bài 19. Lôgarit.
Bài 20. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.
Bài 21. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
Chương VII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 22. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 23. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 24. Phép chiếu vuông góc. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Bài 25. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 26. Khoảng cách.
Bài 27. Thể tích.
Bài tập cuối chương VII.
Chương VIII. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT.
Bài 28. Biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập.
Bài 29. Công thức cộng xác suất.
Bài 30. Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.
Bài tập cuối chương VIII.
Chương IX. ĐẠO HÀM.
Bài 31. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.
Bài 32. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài 33. Đạo hàm cấp hai.
Bài tập cuối chương IX.
Bài tập ôn tập cuối năm.
LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]