Sách giáo khoa Toán 12 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh (Chủ biên), Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ.

LỜI NÓI ĐẦU:
Sách Toán 12 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cấu trúc sách Toán 12 được chia thành hai tập.
Tập hai bao gồm ba chương:
+ Chương IV: Nguyên hàm. Tích phân.
+ Chương V: Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu.
+ Chương VI: Xác suất có điều kiện.
Đầu mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chương. Các bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát triển năng lực và thường được thống nhất theo các bước: khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng. Sách sẽ tạo nên một môi trường học tập và giảng dạy tương tác tích cực nhằm đảm bảo tính dễ dạy, dễ học đồng thời hỗ trợ các phương pháp giảng dạy hiệu quả.
Nội dung sách thể hiện tính tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác. Những hoạt động trải nghiệm được tăng cường giúp người học có thêm cơ hội vận dụng Toán học vào thực tiễn, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học Toán.
Chúng tôi tin tưởng rằng với cách biên soạn này, sách giáo khoa Toán 12 sẽ hỗ trợ quý thầy, cô giáo một cách tích cực và hiệu quả trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các bạn học sinh hứng thú hơn khi học tập bộ môn Toán.

MỤC LỤC:
PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN 5.
Bài 1. Nguyên hàm 6.
Bài 2. Tích phân 12.
Bài 3. Ứng dụng hình học của tích phân 21.
Bài tập cuối chương IV 28.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương V. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU 31.
Bài 1. Phương trình mặt phẳng 32.
Bài 2. Phương trình đường thẳng trong không gian 43.
Bài 3. Phương trình mặt cầu 62.
Bài tập cuối chương V 67.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương VI. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN 69.
Bài 1. Xác suất có điều kiện 70.
Bài 2. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes 76.
Bài tập cuối chương VI 81.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Tính giá trị gần đúng tích phân bằng máy tính cầm tay 83.
Bài 2. Minh hoạ và tính tích phân bằng phần mềm GeoGebra 85.
Bài 3. Sử dụng phần mềm GeoGebra để biểu diễn hình học toạ độ trong không gian 90.
Bảng giải thích thuật ngữ 94.
Bảng tra cứu từ ngữ 95.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]