Chuyên đề học tập Toán 12 (Chân Trời Sáng Tạo)

Chuyên đề học tập Toán 12 (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh (Chủ biên), Ngô Hoàng Long.

LỜI NÓI ĐẦU:
Tiếp nối sách Chuyên đề học tập Toán 11, sách Chuyên đề học tập Toán 12 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách bao gồm ba chuyên đề:
+ Chuyên đề 1. Ứng dụng toán học giải các bài toán tối ưu.
+ Chuyên đề 2. Ứng dụng toán học trong một số vấn đề liên quan đến tài chính.
+ Chuyên đề 3. Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc.
Các chuyên đề này nhằm mục đích:
– Cung cấp thêm một số kiến thức và kĩ năng toán học nhằm đáp ứng yêu cầu phân hoá, tạo cơ hội cho học sinh vận dụng Toán học để giải quyết các vấn đề liên môn và thực tiễn, góp phần hình thành cơ sở khoa học cho giáo dục STEM.
– Giúp học sinh hiểu rõ vai trò và những ứng dụng của Toán học trong thực tiễn; làm cơ sở cho định hướng nghề nghiệp sau Trung học phổ thông; tạo cơ hội cho học sinh nhận biết năng khiếu, sở thích của mình, từ đó tạo đam mê khi học Toán.
Mỗi chuyên đề đều có nêu các kiến thức cơ bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chuyên đề. Các bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát triển năng lực và thường được thống nhất theo các bước: khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng.
Chúng tôi hi vọng rằng sách Chuyên đề học tập Toán 12 sẽ hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các bạn học sinh hứng thú hơn khi học tập bộ môn Toán.

MỤC LỤC:
Chuyên đề 1. ỨNG DỤNG TOÁN HỌC GIẢI CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU 5.
Bài 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính 6.
Bài 2. Vận dụng đạo hàm giải bài toán tối ưu 15.
Bài tập cuối chuyên đề 1 21.
Chuyên đề 2. ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH 24.
Bài 1. Tiền tệ. Lãi suất 25.
Bài 2. Tín dụng. Vay nợ 33.
Bài 3. Đầu tư tài chính. Lập kế hoạch tài chính cá nhân 39.
Bài tập cuối chuyên đề 2 50.
Chuyên đề 3. BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC 53.
Bài 1. Biến ngẫu nhiên rời rạc 54.
Bài 2. Phân bố Bernoulli và phân bố nhị thức 64.
Bài tập cuối chuyên đề 3 71.
Bảng giải thích thuật ngữ 73.
Bảng tra cứu từ ngữ 75.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]