Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo)

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh (Chủ biên), Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ.

LỜI NÓI ĐẦU:
Sách Toán 12 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cấu trúc sách Toán 12 được chia thành hai tập.
Tập một bao gồm ba chương:
+ Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số.
+ Chương II: Vectơ và hệ toạ độ trong không gian.
+ Chương III: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm.
Đầu mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chương. Các bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát triển năng lực và thường được thống nhất theo các bước: khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng. Sách sẽ tạo nên một môi trường học tập và giảng dạy tương tác tích cực nhằm đảm bảo tính dễ dạy, dễ học đồng thời hỗ trợ các phương pháp giảng dạy hiệu quả.
Nội dung sách thể hiện tính tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác. Những hoạt động trải nghiệm được tăng cường giúp người học có thêm cơ hội vận dụng Toán học vào thực tiễn, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học Toán.
Chúng tôi tin tưởng rằng với cách biên soạn này, sách giáo khoa Toán 12 sẽ hỗ trợ quý thầy, cô giáo một cách tích cực và hiệu quả trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các bạn học sinh hứng thú hơn khi học tập bộ môn Toán.

MỤC LỤC:
PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ 5.
Bài 1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số 6.
Bài 2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 14.
Bài 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số 19.
Bài 4. Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản 25.
Bài tập cuối chương I 37.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương II. VECTƠ VÀ HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 40.
Bài 1. Vectơ và các phép toán trong không gian 41.
Bài 2. Toạ độ của vectơ trong không gian 52.
Bài 3. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ 58.
Bài tập cuối chương II 65.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 67.
Bài 1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 68.
Bài 2. Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm 75.
Bài tập cuối chương III 84.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Vẽ đồ thị hàm số bằng phần mềm Geogebra 87.
Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính cầm tay 91.
Bảng giải thích thuật ngữ 94.
Bảng tra cứu từ ngữ 95.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]