Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Đồng Nai

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 (THPT và GDTX) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai; kỳ thi được diễn ra vào thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết mã đề 001 – 002 – 003 – 004.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Đồng Nai:
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0; 0; 4) và mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 = 1. Biết ba điểm phân biệt B, C, D thuộc (S) thỏa mãn các tiếp diện của (S) tại mỗi điểm đó đều đi qua A. Phương trình của mặt phẳng (BCD) là?
+ Cho các số phức z và w thỏa mãn |z − w| = √10, |z| = 5 và số phức zw có phần thực bằng 20. Giá trị lớn nhất của P = |z + w + 1 + 3i| thuộc khoảng nào dưới đây?
+ Cho số thực a > 2, tích phân Za 1 4x ln xdx bằng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]