Bài tập phương trình chứa căn – Lê Văn Đoàn


Tài liệu 7 trang do thầy Lê Văn Đoàn biên soạn phân dạng và tuyển chọn bài tập phương trình chứa căn. Các dạng toán phương trình chứa căn gồm:
+ Dạng 1. Phương trình chứa căn cơ bản
+ Dạng 2. Phương trình chứa căn sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ
+ Dạng 3. Đưa về phương trình tích số (nhóm, liên hợp, …)
+ Dạng 4. Sử dụng hằng đẳng thức đưa về phương trình cơ bản

Ngoài ra còn có các phương pháp giải phương trình chứa căn khác như: đánh giá bằng bất đẳng thức, lượng giác hóa, hàm số …
[ads]




Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com