Chuyên đề công thức lượng giác và phương trình lượng giác

Tài liệu gồm 169 trang tóm tắt lý thuyết, công thức, tuyển chọn các bài toán có lời giải chi tiết chuyên đề công thức lượng giác và phương trình lượng giác. Nội dung tài liệu được chia thành 2 phần:

+ Phần 1. Công thức lượng giác (Chương trình Đại số 10)
+ Phần 2. Phương trình lượng giác (Chương trình Đại số và Giải tích 11)
[ads]

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]