Chuyên đề hàm số lượng giác Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tài liệu gồm 55 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, trình bày lý thuyết, một số dạng toán thường gặp và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lượng giác trong chương trình môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS).

A. LÝ THUYẾT.
B. MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
Dạng 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
Dạng 3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác.
Dạng 4. Xác định tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]