Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 KNTTVCS – Phan Nhật Linh

Tài liệu gồm 91 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, bao gồm lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS).

BÀI 01. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
+ Dạng 1: Đổi đơn vị giữa độ và rađian. Độ dài cung tròn.
+ Dạng 2: Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Hệ thức Chasles.
+ Dạng 3: Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
+ Dạng 4: Áp dụng tính chất của các giá trị lượng giác.

BÀI 02. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
+ Dạng 1: Tính giá trị biểu thức chứa các giá trị lượng giác.
+ Dạng 2: Giá trị lượng giác của góc lượng giác.

BÀI 03. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
+ Dạng 1: Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác.
+ Dạng 2: Xét tính chẵn lẻ và tuần hoàn của hàm số lượng giác.
+ Dạng 3: Max – min của hàm số lượng giác.

BÀI 04. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
+ Dạng 1: Giải các phương trình lượng giác cơ bản.
+ Dạng 2: Giải các phương trình lượng giác mở rộng.
+ Dạng 3: Các dạng toán thực tế.

Bài tập trong mỗi dạng toán gồm bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm, phần bài tập trắc nghiệm được biên soạn theo cấu trúc định dạng trắc nghiệm mới nhất: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn; Câu trắc nghiệm đúng sai; Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]