Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 356 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trong chương trình SGK Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (viết tắt: Toán 11 CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. GÓC LƯỢNG GIÁC.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng. Đổi đơn vị đo.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Mối liên hệ giữa radian và độ.
+ Dạng 3. Đường tròn lượng giác và các bài toán liên quan.

BÀI 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác hoặc một biểu thức.
+ Dạng 2. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.
+ Dạng 3. Rút gọn biểu thức lượng giác. Đẳng thức lượng giác.
+ Dạng 4. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Xét dấu của các giá trị lượng giác.
+ Dạng 2. Tính giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
+ Dạng 3. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.
+ Dạng 4. Rút gọn biểu thức lượng giác. Đẳng thức lượng giác.
+ Dạng 5. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác.

BÀI 3. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Áp dụng công thức cộng.
+ Dạng 2. Áp dụng công thức nhân đôi – hạ bậc.
+ Dạng 3. Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.
+ Dạng 4. Kết hợp các công thức lượng giác.
+ Dạng 5. Nhận dạng tam giác.

BÀI 4. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tập xác định của hàm số.
+ Dạng 2. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số lượng giác cơ bản.
+ Dạng 3. Tính tuần hoàn của hàm số.
+ Dạng 4. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Tập xác định.
+ Dạng 2. Tính chẵn lẻ.
+ Dạng 3. Tập giá trị – giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Phương trình sin x = m.
+ Dạng 2. Phương trình cos x = m.
+ Dạng 3. Phương trình tan x = m và cot x = m.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Phương trình sin x = m.
+ Dạng 2. Phương trình cos x = m.
+ Dạng 3. Phương trình tan x = m.
+ Dạng 4. Phương trình cot x = m.
+ Dạng 5. Một số bài toán tổng hợp.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]