Toàn tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tài liệu gồm 122 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, kết hợp ba bộ sách giáo khoa Toán 11 chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC THPT (TOÀN TẬP):
+ Cơ bản góc và cung lượng giác (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao góc và cung lượng giác (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản công thức lượng giác (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản hàm số lượng giác (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao công thức lượng giác, hàm số lượng giác (phần 1 – phần 8).
+ Cơ bản phương trình lượng giác (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao phương trình lượng giác và ứng dụng (phần 1 – phần 8).
+ Cơ bản lượng giác tổng hợp (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao lượng giác tổng hợp (phần 1 – phần 8).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]