Phương pháp giải phương trình lượng giác – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn


Tài liệu gồm 27 trang, với nội dung gồm:
+ Vấn đề 1. Phương trình lượng giác: Tóm tắt cách giải 5 dạng toán và 53 bài toán chọn lọc có lời giải
+ Vấn đề 2. Giải phương trình lượng giác trên một miền
+ Vấn đề 3. Điều kiện có nghiệm của phương trình lượng giác
+ Vấn đề 4. Bài toán về tam giác
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]