Phương pháp giải phương trình lượng giác – Trần Mạnh Hân


Tài liệu gồm 50 trang với nội dung bao gồm:

+ Các kỹ thuật giải phương trình đặc sắc
+ Các mẹo loại nghiệm nhanh và chính xác
+ Cách bấm máy tính tìm hướng giải
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]