Phương pháp giải phương trình lượng giác – Trần Mạnh Hân

Tài liệu gồm 50 trang với nội dung bao gồm:

+ Các kỹ thuật giải phương trình đặc sắc
+ Các mẹo loại nghiệm nhanh và chính xác
+ Cách bấm máy tính tìm hướng giải

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]