5 dạng toán hàm số lượng giác điển hình – Trần Đình Cư

Tài liệu gồm 19 trang trình bày 5 dạng toán thường gặp về hàm số lượng giác:

+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số.
+ Dạng 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.
+ Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
+ Dạng 4. Chứng minh hàm số tuần hoàn và xác định chu kỳ của nó.
+ Dạng 5. Vẽ đồ thị hàm số lượng giác.

Mỗi dạng đều có phương pháp giải, ví dụ mẫu có lời giải chi tiết kèm theo phần bài tập.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com