Chuyên đề giới hạn của dãy số – Huỳnh Ái Hằng


Tài liệu gồm 19 trang hướng dẫn giải các bài toán giới hạn của dãy số thông qua các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết và các bài tập trắc nghiệm ôn luyện có đáp án.

I – Lý thuyết
1. Định lí 1
2. Các phép toán
+ Định lý 1: Nguyên lý Weierstrass
+ Định lý 2: Định lý kẹp giữa
+Các kết quả quan trọng
[ads]
3. Một và quy tắc tìm giới hạn dãy số
II – Bài tập trắc nghiệm minh họa
Gồm 28 bài có giải chi tiết
III – Bài tập trắc nghiệm tự luyện
Gồm 71 bài có đáp án
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com