Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Trần Quốc Dũng

Tài liệu gồm 25 trang tuyển tập 263 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, các bài tập có đáp án.

+ Phần 1: Các hàm số lượng giác
+ Phần 2: Phương trình lượng giác cơ bản
+ Phần 3: Một số dạng phương trình lượng giác cơ bản

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com