Bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án và lời giải chi tiết – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 237 trang, tuyển tập và phân dạng, và giải chi tiết các bài tập về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Chương 1 – Đại số và Giải tích 11). Nội dung tài liệu gồm:

Phần 1. Hàm số lượng giác
+ Dạng 1. Tìm tập xác định, tập giá trị, xét tính chẵn lẻ, chu kỳ của hàm số
+ Dạng 2. Sự biến thiên và đồ thị hàm số lượng giác
+ Dạng 3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
Phần 2. Phương trình lượng giác
+ Phương trình lượng giác cơ bản và phương trình bậc nhất với một hàm số lượng giác
+ Phương trình quy về bậc nhất với một hàm số lượng giác
[ads]
+ Phương trình bậc hai và quy về bậc hai với một hàm số lượng giác
+ Phương trình đẳng cấp với sin và cosin
+ Phương trình đối xứng và dạng đối xứng với sin và cosin
Phần 3. Bài tập
+ Phương trình bậc nhất với sin và cosin
+ Phương trình quy về bậc nhất với sin và cosin
+ Phương trình lượng giác đưa về tích
+ Phương trình lượng giác không thường gặp
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com