Bài thơ, bài vè, mẹo học nhanh công thức lượng giác


Bộ sưu tập một số mẹo học nhanh công thức Lượng Giác bằng cách sử dụng nghệ thuật thơ dân gian. Mặc dù các bài thơ không bao giờ là cách học công thức hiệu quả nhất, song những vần nhịp và sắc thái dân gian của nó cũng là một phương pháp ghi nhớ đáng để nghiên cứu và phát triển.

1. Định nghĩa giá trị lượng giác
2. Giá trị LG thông dụng
3. Tính chất
3.1. Cung liên kết
3.2. Dấu
[ads]
4. Công thức LG
4.1. Công thức cộng
4.2. Công thức biến tích thành tổng
4.3. Công thức biến tổng thành tích
4.4. Công thức nhân ba
4.5. Đẳng thức LG trong tam giác
4.6. Bốn công thức tổng quát hữu dụng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com