Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 82 trang phân dạng, hướng dẫn phương pháp giải và tuyển tập các bài toán trắc nghiệm chủ đề quan hệ song song trong không gian (Hình học 11) có đáp án kèm lời giải chi tiết. Các dạng toán gồm:

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập
+ Dạng 1. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
+ Dạng 2. Xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
+ Dạng 3. Ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy trong không gian
+ Dạng 4. Xác định thiết diện của một mặt phẳng với hình chóp
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập
+ Dạng 1. Chứng minh hai đường thẳng song song
+ Dạng 2. Chứng minh bốn điểm đồng phẳng và ba đường thẳng đồng qui
[ads]
Đường thẳng song song với mặt phẳng
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập
+ Dạng 1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Dạng 2. Xác định thiết diện song song với đường thẳng
Hai mặt phẳng song song
A – Lý thuyết tóm tắt
B – Bài tập
+ Dạng 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song
+ Dạng 2. Xác định thiết diện của (a) với hình chóp khi biết (a) với một mặt phẳng (b) cho trước
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com