Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Tô Quốc An

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu 42 trang tổng hợp khoảng 350 bài toán trắc nghiệm về chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau y = 4sin3x – 3cos3x + 1
A. min y = -3; max y = 6
B. min y = -4; max y = 6
C. min y = -4; max y = 4
D. min y = -2; max y = 6
+ Theo định nghĩa trong sách giáo khoa:
A. Hàm số lượng giác có tập xác định là R
B. Hàm số y = tanx có tập xác định là R


C. Hàm số y = cotx có tập xác định là R
D. Hàm số y = sinx có tập xác định là R
+ Phương trình (sinx)^2 – 4sinxcosx + 3(cosx)^2 = 0 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. cosx = 0
B. cotx = 1
C. tanx = 3
D. tanx = 1 hoặc cotx = 1/3

Quý thầy (cô) có thể tải xuống file WORD tại đây: https://goo.gl/yd7pWX

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com