Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Tô Quốc An


Tài liệu 42 trang tổng hợp khoảng 350 bài toán trắc nghiệm về chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau y = 4sin3x – 3cos3x + 1
A. min y = -3; max y = 6
B. min y = -4; max y = 6
C. min y = -4; max y = 4
D. min y = -2; max y = 6
+ Theo định nghĩa trong sách giáo khoa:
A. Hàm số lượng giác có tập xác định là R
B. Hàm số y = tanx có tập xác định là R
[ads]
C. Hàm số y = cotx có tập xác định là R
D. Hàm số y = sinx có tập xác định là R
+ Phương trình (sinx)^2 – 4sinxcosx + 3(cosx)^2 = 0 có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. cosx = 0
B. cotx = 1
C. tanx = 3
D. tanx = 1 hoặc cotx = 1/3
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com