Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay – Nguyễn Khánh Nguyên

Tài liệu gồm 40 trang với 300 bài tập trắc nghiệm chủ đề khối đa diện và khối tròn xoay trích trong các đề thi thử THPT Quốc gia.

+ Chủ đề 1. Khối đa diện
+ Chủ đề 2. Khối chóp
+ Chủ đề 3. Thể tích lăng trụ
+ Chủ đề 4. Khoảng cách
+ Chủ đề 5. Khối tròn xoay
+ Chủ đề 6. Khối nón
+ Chủ đề 7. Khối trụ
+ Chủ đề 8. Khối cầu
+ Chủ đề 9. Hỗn hợp: Nón – Trụ – Cầu
+ Chủ đề 10. Toán thực tế

XEM TRỰC TUYẾN

comments