Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Võ Anh Dũng


I. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
+ Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm số
+ Dạng 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác
+ Dạng 3: Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác
+ Dạng 4: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số lượng giác
II. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
[ads]
1. Phương trình lượng giác cơ bản
2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
4. Phương trình dẳng cấp bậc hai
5. Phương trình đối xứng
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]