Hướng dẫn giải các dạng toán hàm số lượng giác – Lê Đức Thiệu


Tài liệu gồm 44 trang tuyển tập các dạng toán, phương pháp giải và bài tập chủ đề hàm số lượng giác

+ 4 cấp độ Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao trong từng vấn đề
+ Bao phủ các dạng bài có thể xuất hiện trong các bài kiểm tra, các đề thi
+ Đa dạng cách hỏi (khó sử dụng casio để thử trong các bài toán hay & khó)
+ Có kết hợp sử dụng Casio giải nhanhTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com