Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng Ngãi


Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trường THPT Ba Tơ – Quãng Ngãi gồm 10 mã đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho đồ thị hàm số (C) y = x^4 – 2x^2 – 3. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Đồ thị (C) nhận trục tung làm trục đối xứng
B. Đồ thị (C) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
C. Đồ thị (C) có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông
D. Đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng y = -2
+ Cho đồ thị hàm số (C): y = (x + 1)/(x^2 + x -2), trong các kết luận sau, kết luận nào đúng?
A. Đồ thị hàm số (C) có một tiệm cận đứng là x = -2 và một tiệm cận ngang là trục hoành
B. Đồ thị hàm số (C) có hai tiệm cận đứng là x = -2 và x = 1 một tiệm cận ngang là trục hoành


C. Đồ thị hàm số (C) có một tiệm cận ngang là trục tung và hai tiệm cận đứng là x = -2 và x = 1
D. Đồ thị hàm số (C) có một tiệm cận ngang là trục tung và một tiệm cận đứng duy nhất là x = 1
+ Cho hàm số y = (ax + b)/(cx + d) (c ≠ 0, ad – bc ≠ 0). Khẳng định nào dưới đây là sai?
A. Đồ thị luôn có một tiệm cận đứng
B. Trong mọi trường hợp, trục tung không thể là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
C. Đồ thị hàm số luôn có một tâm đối xứng
D. Đồ thị luôn có một tiệm cận ngang

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com