Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai


Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai gồm 3 mã đề, mỗi mã đề gồm 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trêm K (K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Nếu f ‘(x) ≥ 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) đồng biến trên K
B. Nếu f ‘(x) > 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) nghịch biến trên K
C. Nếu f ‘(x) > 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) đồng biến trên K
D. Nếu f ‘(x) ≤ 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) nghịch biến trên K
[ads]
+ Cho hàm số y = f(x) có f'(x0) = 0 và đạo hàm cấp hai trong khoảng (x0 – h; x0 + h) với h > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu f”(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số
B. Nếu f”(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số
C. Nếu f”(x0) > 0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số
D. Nếu f”(x0) ≠ 0 thì hàm số đạt cực trị tại điểm x0
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 2 khi x → +∞ và lim f(x) = -2 khi x → -∞. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = -2
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 2 và x = -2

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com