Đề kiểm tra chương 2 Đại số và Giải tích 11 trường THPT Thái Phiên – Đà Nẵng

Đề kiểm tra chương 2 Đại số và Giải tích 11 trường THPT Thái Phiên – Đà Nẵng gồm 12 câu trắc nghiệm và 10 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương tổ hợp và xác suất, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Trong một hộp có 14 viên bi trong đó có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Tính xác suất sao cho 5 viên bi lấy ra:
a. Có đủ 2 màu
b. Ít nhất 1 viên màu đỏ


+ Với các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số 2, 3 không đứng cạnh nhau?
A. 96   B. 120
C. 72   D. 48
+ Trong một hộp có 10 viên bi trong đó có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Tính xác suất sao cho 4 viên bi lấy ra:
a. Toàn màu đỏ
b. Ít nhất 1 viên màu đỏ

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com