Đề kiểm tra 45 phút Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường Phan Văn Trị – Cần Thơ


Đề kiểm tra 45 phút Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường Phan Văn Trị – Cần Thơ mã đề 123, đề gồm có 02 trang với 20 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường Phan Văn Trị – Cần Thơ:
+ Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: “Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là số chẵn”. Trong các biến cố sau, biến cố nào xung khắc với biến cố A?
A. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 2.
B. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 1 hoặc 2.
C. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 6.
D. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 3.
+ Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có số cách thực hiện là?
[ads]
+ Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau?
+ Cho 3 tấm bìa khác nhau trên đó đã được viết lên các chữ cái K, Y, S. Sau đó người ta thử trải ra ngẫu nhiên thành hàng ngang, hãy mô tả không gian mẫu của phép thử trên.
+ Cho một hộp kín có chứa 3 bi đỏ, 4 bi xanh, 5 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi lấy ra không có bi màu đỏ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com