14 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số và Giải tích 11


TOANMATH.com giới thiệu đến bạn đọc tuyển tập 14 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số và Giải tích 11, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề: tổ hợp và xác suất, bộ đề được biên soạn bởi thầy giáo Phùng V. Hoàng Em (giáo viên Toán trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre), các đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán mỗi đề, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn 14 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số và Giải tích 11:
+ Trong mặt phẳng cho 8 đường thẳng đôi một song song và 10 đường thẳng đôi một song song theo phương khác với 8 đường thẳng ban đầu. 18 đường thẳng này cắt nhau và tạo ra các hình bình hành. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình bình hành được tạo ra biết rằng các cạnh của mỗi hình bình hành thuộc các đường thẳng đã cho?
+ Xét phép thử: “Rút ngẫu nhiên một tờ lịch trong lốc lịch năm 2016”. Biến cố nào sau đây là biến cố không thể?
A. Rút được tờ lịch ghi ngày 31 tháng 7. B. Rút được tờ lịch ghi ngày 31 tháng 3. C. Rút được tờ lịch ghi ngày 31 tháng 9. D. Rút được tờ lịch ghi ngày 29 tháng 2.
[ads]
+ Đội thanh niên xung kích của trường THPT Trương Vĩnh Ký – Bến Tre gồm 15 học sinh trong đó có 4 học sinh khối 12; có 5 học sinh khối 11 và có 6 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên ra 6 học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để chọn được 6 học sinh có đủ 3 khối.
+ Từ thành phố Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng có 7 con đường đi. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng rồi trở về Hà Nội mà không có con đường nào được đi qua hai lần?
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Số tập con có 4 phần tử của tập 6 phần tử là 6C4.
B. Số cách xếp 4 quyển sách trong 6 quyển sách đôi một khác nhau vào 4 vị trí trên giá là 6A4.
C. Số cách chọn và xếp thứ tự 4 học sinh từ nhóm 6 học sinh là 6C4.
D. Số cách xếp 4 quyển sách đôi một khác nhau vào 4 trong 6 vị trí ở trên giá là 6A4.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com