Đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 2 năm 2019 – 2020 trường Lạng Giang 1 – Bắc Giang


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 2 năm học 2019 – 2020 trường THPT Lạng Giang số 1 – Bắc Giang được biên soạn bởi cô giáo Vũ Thị Sắc (giáo viên bộ môn Toán của nhà trường) nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề tổ hợp và xác suất, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 25 câu, thời gian làm bài 90 phút, đề kiểm tra có ma trận đề, bảng mô tả và đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 2 năm 2019 – 2020 trường Lạng Giang 1 – Bắc Giang:
+ Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và 1 nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn?
[ads]
+ Gieo con súc sắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm:
A. A = {(6;1), (6;2), (6;3), (6;4), (6;5)}.
B. A = {(1;6), (2;6), (3;6), (4;6), (5;6)}.
C. A = {(1;6), (2;6), (3;6), (4;6), (5;6), (6;6)}.
D. A = {(1;6), (2;6), (3;6), (4;6), (5;6), (6;6), (6;1), (6;2), (6;3), (6;4), (6;5)}.
+ Xét một phép thử có không gian mẫu Ω và A là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Xác suất của biến cố A là số P(A) = n(A)/n(Ω). B. 0 ≤ P(A) ≤ 1.
C. P(A) = 0 khi và chỉ khi A là chắc chắn. D. P(A) = 1 – P(A¯).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com