Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Tổ hợp – xác suất) trường THPT Nguyễn Trãi – Khánh Hòa


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 2 (Tổ hợp – xác suất) trường THPT Nguyễn Trãi – Khánh Hòa gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho 10 điểm A1, A2, A3 … A10 trong đó có 5 điểm A1, A2, A3, A4, A5 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh từ 10 điểm đó.
A. 110
B. 96
C. 106
D. 100
[ads]
+ Cho A, B là hai biến cố trong cùng phép thử T nào đó. Biết P(A) = 0,2; P(B) = 0,4 và P(AB) = 0,06. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. A, B là hai biến cố không xung khắc
B. A, B là hai biến cố độc lập
C. ΩA ∩ΩB = ∅
D. A, B là hai biến cố xung khắc
+ Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường. Không có con đường nào nối thành phố B với thành phố C. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường đi từ thành phố A đến thành phố D?
A. 12
B. 25
C. 10
D. 36
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com