Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải


Nhằm giúp các em học sinh THPT nói chung, các bạn học sinh giỏi Toán nói riêng có thêm tài liệu rèn luyện bồi dưỡng chuyên đề hình học không gian để phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia và các kỳ thi học sinh giỏi Toán, TOANMATH.com giới thiệu cuốn sách Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian (287 trang). Sách được biên soạn bởi các tác giả: Phan Huy Khải (Chủ biên), Chử Xuân Dũng, Hoàng Văn Phủ, Cù Phượng Anh.

Nội dung sách:
Chương 1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
+ Các bài toán đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
+ Các bài toán về thiết diện
+ Các bài toán về tính song song của đường thẳng và mặt phẳng
Chương 2. Quan hệ vuông góc
Các bài toán về khoảng cách
+ Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, hoặc từ một điểm tới mặt phẳng
+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Các bài toán về góc trong không gian
+ Bài toán về góc giữa hai đường thẳng chéo nhau
+ Bài toán về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và góc giữa hai mặt phẳng
Sử dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán về khoảng cách và góc trong không gian
Thể tích của khối đa diện
+ Tính thể tích bằng cách sử dụng trực tiếp các công thức về thể tích
+ Tính thể tích bằng cách sử dụng thể tích của các khối đa diện khác
+ Bài toán so sánh thể tích
+ Các bài toán liên quan đến thể tích
+ Sử dụng phương pháp thể tích để tìm khoảng cách
Các bài toán về quan hệ vuông góc
+ Các bài toán chọn lọc về quan hệ vuông góc
+ Các bài toán chứng minh tính vuông góc trong các đề thi tuyển sinh môn Toán
+ Các bài toán về thiết diện liên quan đến tính vuông góc
[ads]
Chương 3. Khối tròn xoay
Hình cầu
+ Các bài toán chọn lọc về hình cầu
+ Nhìn lại các bài toán về hình cầu trong các đề thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng
Hình trụ, hình nón
+ Các dạng toán cơ bản
+ Các bài toán phối hợp giữa hình trụ, hình nón với hình cầu và các khối đa diện
Chương 4. Một số chuyên đề đặc biệt
+ Hình tứ diện: Tứ diện vuông, Tứ diện trực tâm, Tứ diện gần đều
+ Các bài toán quỹ tích trong hình học không gian
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com