321 bài toán trắc nghiệm phương trình lượng giác thường gặp – Trần Tuấn Huy


Tài liệu gồm 36 trang được biên soạn bởi thầy Trần Tuấn Huy tuyển chọn 321 bài toán trắc nghiệm phương trình lượng giác thường gặp có đáp án.

Các dạng toán được đề cập trong tài liệu:
+ Loại 1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
+ Loại 2. Phương trình bậc cao đối với sinx.
+ Loại 3. Phương trình bậc cao đối với cosx.
+ Loại 4. Phương trình bậc cao đối với sinx và cosx.
+ Loại 5. Phương trình bậc cao đối với tanx và cotx.
+ Loại 6. Phương trình đẳng cấp.
+ Loại 7. Phương trình dạng asinx + bcosx = c.
+ Loại 8. Phương trình đối xứng và phản đối xứng.
+ Loại 9. Phương trình lượng giác chứa ẩn ở mẫu.
+ Loại 10. Phương trình lượng giác có chứa tham số.
+ Loại 11. Một số dạng toán khác.

Lưu ý: Bạn đọc có thể xem chi tiết cách giải các dạng phương trình lượng giác tại đây: Kiến thức hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com