16 đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tài liệu gồm 31 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập 16 đề trắc nghiệm và tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 1, mỗi đề được biên soạn theo hình thức 10 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp với 3 bài toán tự luận, phần trắc nghiệm có đáp án. Tài liệu nhằm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh khối 11 sau khi học xong chủ đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Trích dẫn tài liệu 16 đề trắc nghiệm và tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11:
+ Cho hàm lượng giác y = cosx + cosπx. Chọn phát biểu sai.
A. Hàm đã cho là hàm tuần hoàn.
B. Hàm đã cho là hàm chẵn.
C. Hàm đã cho có giá trị lớn nhất là 2.
D. Hàm đã cho là tồng của 2 hàm tuần hoàn.


+ Cho hai hàm số f(x) = sin(3x + π/2), g(x) = (tan2x + sin3x)/cos(4x + π/2). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số g(x) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
B. Đồ thị hàm số f(x) nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
C. f(x) là hàm số lẻ.
D. Đồ thị hàm số g(x) đối xứng qua trục tung.
+ Xét tính chẵn lẻ của hàm số y = cosx – (cot3x)^2
A. Hàm số không chẵn không lẻ. B. Hàm số chẵn.
C. Hàm số vừa chẵn vừa lẻ. D. Hàm số lẻ.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com