Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THCS – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội mã đề 110 được biên soạn nhằm kiểm tra các kiến thức Toán 12 đã học: hàm số và đồ thị, khối đa diện và thể tích, lũy thừa, mũ và logarit, mặt cầu … đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian để làm bài là 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 18/10/2018, đề thi có đáp án đầy đủ các mã đề 110, 111, 112, 113.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Mặt phẳng (A’BC) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?
A. Một khối chóp tứ giác và một khối chóp tam giác.
B. Hai khối chóp tam giác.
C. Hai khối chóp tứ giác.
D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.


+ Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{0}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên m ∈ [−2018; 2018] sao cho phương trình |f(x)| = m có ba nghiệm thực phân biệt?
+ Cho hình chóp đều S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh AB = a, góc giữa mặt bên với mặt phẳng đáy bằng 60 độ. Tính bán kính mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình chóp S.ABC.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com