Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Đặng Thị Oanh


Tài liệu gồm 47 trang tóm gọn lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác thuộc chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1, tài liệu được biên soạn bởi cô giáo Đặng Thị Oanh.

§1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
1. Tập xác định của hàm số lượng giác.
2. Chu kỳ của hàm số lượng giác.
3. Tập giá trị của hàm số lượng giác.
4. Tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác.
5. Tập đơn điệu của hàm số lượng giác.
6. Đồ thị của hàm số lượng giác.
7. Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác.
§2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
[ads]
§3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
1. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
2. Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x.
3. Phương trình đẳng cấp bậc hai.
4. Phương trình đối xứng.
5. Phương trình dạng khác.
6. Bài tập trắc nghiệm.
ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG VÀ TNPT CÁC NĂM
ÔN TẬP CHƯƠNG I
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com