Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Đồng Nai


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh lớp 12 nội dung đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Đồng Nai, kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018, đề thi được sử dụng cho các học sinh khối 12 THPT và GDTX, đề có mã đề 04, gồm 4 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Đồng Nai:
+ Anh H mua một máy sản xuất có trị giá 180 000 000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng) theo phương thức trả góp; với thỏa thuận sau mỗi tháng (mỗi 30 ngày) kể từ ngày mua, anh H trả 5 500 000 đồng (năm triệu năm trăm nghìn đồng) và chịu lãi suất số tiên chưa trả là 0,5% mỗi tháng (theo phương thức lãi kép), riêng tháng cuối có thể trả sổ tiền ít hơn. Gọi n là số tháng (làm tròn số đến chữ số hàng đơn vị) kể từ ngày mua để anh H trả hết nợ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[ads]
+ Cho hình nón tròn xoay có định S, chiều cao bằng 20a, đáy là hình tròn tâm I bán kính bằng 25a, với 0 < a ∈ R. Mặt phẳng (P) đi qua S và cách tâm I một khoảng bằng 12a. Diện tích của thiết diện đã cho bằng?
+ Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số y = x^4 + mx^2 + n, với m, n ∈ R, biết phương trình x^4 + mx^2 + n = 0 có k nghiệm thực phân biệt, k ∈ N*. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. k = 2 và mn < 0. B. k = 4 và mn < 0.
C. k = 4 và mn > 0. D. k = 2 và mn > 0.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]