Bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa


Nhằm giúp các em học sinh khối 11 chuẩn bị cho chương trình Toán 11 giai đoạn học kì 1 năm học 2019 – 2020, TOANMATH.com giới thiệu đến các em tài liệu bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 có đáp án, tài liệu gồm 173 trang được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Nghĩa tuyển chọn 1653 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 11 có đáp án thuộc các chủ đề: lượng giác, tổ hợp – xác suất, dãy số – cấp số, phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – quan hệ song song.

Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kỳ 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa:
PHẦN 1. ĐỀ BÀI
CHỦ ĐỀ 1. LƯỢNG GIÁC
1. Hàm số lượng giác.
2. Phương trình lượng giác cơ bản – phương trình lượng giác bậc nhất.
3. Phương trình lượng giác cổ điển.
4. Phương trình lượng giác bậc hai – bậc ba.
5. Phương trình lượng giác đẳng cấp.
6. Các dạng phương trình lượng giác khác.
7. Phương trình lượng giác chứa tham số.
CHỦ ĐỀ 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT
1. Quy tắc cộng – quy tắc nhân.
2. Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp.
3. Nhị thức Newton.
4. Phép thử và không gian mẫu.
5. Xác suất của biến cố.


CHỦ ĐỀ 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ NHÂN – CẤP SỐ CỘNG
1. Dãy số.
2. Cấp số cộng.
3. Cấp số nhân.
4. Bài tập tổng hợp.
CHỦ ĐỀ 6. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
1. Phép tịnh tiến.
2. Phép đối xứng trục.
3. Phép đối xứng tâm.
4. Phép quay.
5. Các phép dời hình.
6. Phép vị tự.
7. Phép đồng dạng.
8. Bài tập tổng hợp.
CHỦ ĐỀ 7. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG
1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
2. Hai đường thẳng song song.
3. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
4. Hai mặt phẳng song song.
PHẦN 2. ĐÁP ÁN

Xem thêm:
+ 640 bài tập trắc nghiệm Toán 10 (HK1) có đáp án – Trần Quốc Nghĩa
+ 1752 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 học kỳ 1 – Trần Quốc Nghĩa


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com