Các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác


Tài liệu gồm 54 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chủ đề góc lượng giác và công thức lượng giác trong chương trình Đại số 10 chương 6; các bài toán được phân dạng, có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác:
Chủ đề 1. Góc và cung lượng giác.
Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng toán 1. Mối liên hệ giữa radian và độ 1
+ Dạng toán 2. Đường tròn lượng giác và các bài toán liên quan. 2
Phần B. Đáp án và lời giải chi tiết.
+ Dạng toán 1. Mối liên hệ giữa radian và độ 4
+ Dạng toán 2. Đường tròn lượng giác và các bài toán liên quan. 5

Chủ đề 2. Giá trị lượng giác của một cung.
Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng toán 1. Xét dấu của các giá trị lượng giác (Trang 1).
+ Dạng toán 2. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt (Trang 2).
+ Dạng toán 3. Tính giá trị lượng giác (Trang 3).
+ Dạng toán 4. Rút gọn biểu thức lượng giác (Trang 6).
Phần B. Đáp án và lời giải chi tiết.
+ Dạng toán 1. Xét dấu của các giá trị lượng giác (Trang 9).
+ Dạng toán 2. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt (Trang 10).
+ Dạng toán 3. Tính giá trị lượng giác (Trang 11).
+ Dạng toán 4. Rút gọn biểu thức lượng giác (Trang 15).
[ads]
Chủ đề 3. Công thức lượng giác.
Phần A. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.
+ Dạng toán 1. Áp dụng công thức cộng (Trang 1).
+ Dạng toán 2. Áp dụng công thức nhân đôi và công thức hạ bậc (Trang 4).
+ Dạng toán 3. Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích (Trang 5).
+ Dạng toán 4. Kết hợp các công thức lượng giác (Trang 7).
+ Dạng toán 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (Trang 9).
+ Dạng toán 6. Nhận dạng tam giác (Trang 9).
Phần B. Đáp án và lời giải chi tiết.
+ Dạng toán 1. Áp dụng công thức cộng (Trang 12).
+ Dạng toán 2. Áp dụng công thức nhân đôi và công thức hạ bậc (Trang 15).
+ Dạng toán 3. Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích (Trang 17).
+ Dạng toán 4. Kết hợp các công thức lượng giác (Trang 18).
+ Dạng toán 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (Trang 22).
+ Dạng toán 6. Nhận dạng tam giác (Trang 23).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com