Tài liệu tự học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Diệp Tuân

Tài liệu gồm 216 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Diệp Tuân, hướng dẫn tự học chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

Khái quát nội dung tài liệu tự học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Diệp Tuân:
BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác.
+ Dạng 2. Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị của hàm số lượng giác.
+ Dạng 3. Tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác.
+ Dạng 4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
+ Dạng 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác.
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
+ Dạng 1. Phương trình sin x = m.
+ Dạng 2. Phương trình cos x = m.
+ Dạng 3. Phương trình tan x = m.
+ Dạng 4. Phương trình cot x = m.
+ Dạng 5. Mối quan hệ giữa sin x và cos x; tan x và cot x.
+ Dạng 6. Phương trình lượng giác bậc chẵn.
+ Dạng 7. Tìm tham số m để phương trình lượng giác có nghiệm.
+ Dạng 8. Tìm nghiệm của phương trình lượng giác nằm trong đoạn [a;b], khoảng (a;b).
+ Dạng 9. Phương pháp loại nghiệm khi giải phương trình lượng giác có điều kiện.
[ads]
BÀI 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.
+ Dạng 1. Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sin x, cos x, tan x, cot x.
+ Dạng 2. Phương trình bậc nhất đối với sin x, cos x.
+ Dạng 3. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sin x, cos x.
+ Dạng 4. Phương trình đối xứng (phản đối xứng) đối với sin x, cos x.
+ Dạng 5. Phương trình biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng, hạ bậc (bậc chẵn).
+ Dạng 6. Phương trình lượng giác dạng tích.
BÀI 4. LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]