Hướng dẫn giải các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song


Tài liệu gồm 90 trang, hướng dẫn giải các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, trong chương trình Hình học 11 chương 2.

Nội dung tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song:
BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
+ Dạng toán 1. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng toán 2. Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α).
+ Dạng toán 3. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (α).
+ Dạng toán 4. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
+ Dạng toán 5. Chứng minh ba đường thẳng đồng quy.
[ads]
BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
+ Dạng toán 1. Chứng minh hai đường thẳng song song.
+ Dạng toán 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song.
BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
+ Dạng toán 1. Chứng minh dường thẳng a song song với mặt phẳng (P).
+ Dạng toán 2. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng.
+ Dạng toán 3. Tìm thiết diện song song với một đường thẳng.
BÀI 4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
BÀI 5. BÀI TẬP ÔN CUỐI CHƯƠNG 2.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com