Hướng dẫn giải các dạng toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Tài liệu gồm 118 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán thường gặp và bài tập các chủ đề trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Nội dung tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:
Chủ đề 1. Công thức lượng giác cần nắm.
Chủ đề 2. Hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác.
+ Dạng toán 3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác.
[ads]
Chủ đề 3. Phương trình lượng giác.
+ Dạng toán 1. Sử dụng thành thạo cung liên kết.
+ Dạng toán 2. Ghép cung thích hợp để áp dụng công thức tích thành tổng.
+ Dạng toán 3. Hạ bậc khi gặp bậc chẵn của sin và cos.
+ Dạng toán 4. Xác định nhân tử chung để đưa về phương trình tích.
+ Dạng toán 5. Phương trình lượng giác đưa về bậc hai và bậc cao cùng một hàm lượng giác.
+ Dạng toán 6. Phương trình bậc nhất đối với sin và cos.
+ Dạng toán 7. Phương trình lượng giác đẳng cấp (bậc 2, bậc 3, bậc 4).
+ Dạng toán 8. Phương trình lượng giác đối xứng.
+ Dạng toán 9. Một số phương trình lượng giác khác.
+ Dạng toán 10. Phương trình lượng giác có cách giải đặc biệt.
Chủ đề 4. Bài tập ôn cuối chương I.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]