Phương pháp giải toán cực trị mũ – logarit


Tài liệu (ebook) gồm 229 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Tạp Chí Và Tư Liệu Toán Học: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Mai Hoàng Anh, hướng dẫn phương pháp giải toán cực trị mũ – logarit, đây là dạng toán ở mức độ vận dụng – vận dụng cao, thường xuất hiện trong các đề thi trắc nghiệm môn Toán 12đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Mục lục tài liệu phương pháp giải toán cực trị mũ – logarit:
Chương 1. Các kỹ thuật đánh giá cơ bản.
I. Các kiến thức cơ bản.
II. Các dạng toán cực trị mũ – logarit.
1. Kỹ thuật rút thế, đánh giá điều kiện đưa về hàm một biến số.
2. Kỹ thuật “hàm đặc trưng”.
3. Các bài toán liên quan tới định lý Viet.
4. Các bài toán đưa về đánh giá biến logb a.
Chương 2. Các bài toán chứa tham số.
[ads]
Chương 3. Các kỹ thuật đánh giá nâng cao.
1. Sử dụng phương pháp đánh giá bất đẳng thức.
2. Điều kiện cần và đủ.
3. Kỹ thuật đánh giá miền giá nghiệm.
Chương 4. Các bài toán về dãy số.
Chương 5. Phương trình nghiệm nguyên.
Tài liệu tham khảo.

Xem thêm: Chinh phục các bài toán cực trị mũ và logarit – Nguyễn Minh Tuấn
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com