Chuyên đề mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Bùi Đình Thông


Tài liệu gồm 35 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đình Thông, tóm tắt lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm chuyên đề mặt nón, mặt trụ, mặt cầu (Hình học 12 chương 2). Tài liệu được biên soạn dễ tiếp cận, ví dụ và bài tập theo mức độ dễ đến nâng cao. Giúp học sinh không còn sợ hình và thích thú khi học hình. Học sinh yếu hình sẽ dần cải thiện về điểm số phần hình học.

Mục lục tài liệu chuyên đề mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – Bùi Đình Thông:
1. Mặt nón tròn xoay.
+ Lý thuyết trọng tâm.
+ Ví dụ minh họa.
2. Mặt trụ tròn xoay.
+ Lý thuyết trọng tâm.
+ Ví dụ minh họa.
3. Mặt cầu.
+ Lý thuyết trọng tâm.
+ Ví dụ minh họa.
4. Bài tập rèn luyện.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com