Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM


Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Lương Văn Can – thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn theo dạng trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 24 câu, chiếm 06 điểm, phần tự luận gồm 02 câu, chiếm 04 điểm, thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM:
+ Cho hàm số y = –x3 + 3×2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
C. Hàm số nghịch biến trên R. D. Hàm số đồng biến trên R.
+ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có SA = AB = 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
+ Cho hàm số y = x4 + 2×2 + 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0. D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com