Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo – Nam Định


Ngày … tháng 11 năm 2020, trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Nam Định tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2020 – 2021.

Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo – Nam Định mã đề 001 gồm 07 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo – Nam Định:
+ Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f(x). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số y = |f(x − 2020) – m| có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng?
+ Một nhóm gồm 3 học sinh lớp 10, 3 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngồi vào một hàng có 9 ghế, mỗi em ngồi 1 ghế. Xác suất để 3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau bằng?
+ Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C. Biết ABB’A’ là hình thoi cạnh 2a, góc AA’B’ = 60° và góc giữa đường thẳng AC’ và mặt phẳng (AA’B’B) bằng 30°. Gọi M là trung điểm của A’B’. Thể tích khối tứ diện ACMC’ bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com