Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 12 đề thi giữa HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam; đề thi gồm 04 trang với 32 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam:
+ Cho Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?
A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. B. Hai khối chóp tam giác.
C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác. D. Hai khối chóp tứ giác.
+ Cho các hình sau: Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4. Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), hình không phải hình đa diện là:
A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 1. D. Hình 2 .
+ Cho phương trình f(x) = 0 có 9 nghiệm phân biệt không nguyên. Biết rằng phương trình f(x^4 – 2x^2 + 2) = 0 có 16 nghiệm phân biệt và phương trình f(-x2 + 1) = 0 có 8 nghiệm phân biệt. Hỏi phương trình f(x) = 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (1;2)?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com