Đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Quảng Nam


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 12 đề thi giữa HK1 Toán 12 năm học 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Quảng Nam; đề thi gồm 04 trang với 32 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi giữa HK1 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu – Quảng Nam:
+ Cho hàm số y = (3x + 1)/(2x – 1). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 1/2. B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3/2.
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 3/2. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1.
+ Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành:
A. Hai khối chóp tứ giác. B. Hai khối chóp tam giác.
C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác. D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
+ Cho hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d (a khác 0). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số luôn có tiệm cận. B. Hàm số luôn có cực trị.
C. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành. D. lim f(x) = vc.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com