Hướng dẫn giải các dạng toán giới hạn


Tài liệu gồm 97 trang, hướng dẫn giải các dạng toán giới hạn trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4.

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.
+ Dạng 1.1. Dùng định nghĩa chứng minh giới hạn.
+ Dạng 1.2. Tính giới hạn dãy số dạng phân thức.
+ Dạng 1.3. Tính giới hạn dãy số dạng phân thức chứa a^n.
+ Dạng 1.4. Dãy số dạng Lũy thừa – Mũ.
+ Dạng 1.5. Giới hạn dãy số chứa căn thức.

BÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ.
+ Dạng 2.1. Giới hạn của hàm số dạng vô định 0/0.
+ Dạng 2.2. Giới hạn dạng vô định ∞/∞; ∞ – ∞; 0.∞.
+ Dạng 2.3. Tính giới hạn hàm đa thức, hàm phân thức và giới hạn một bên.

BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
+ Dạng 3.1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm.
+ Dạng 3.2. Hàm số liên tục trên một tập hợp.
+ Dạng 3.3. Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn.
+ Dạng 3.4. Chứng minh phương trình có nghiệm.

BÀI 4. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com