Bài tập VD – VDC giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục


Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Strong Team Toán VD – VDC, tuyển tập 61 bài tập VD – VDC giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 rèn luyện khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 (Toán 11) chương 4.

Dạng toán 1. Giới hạn hữu hạn của dãy số.
Dạng toán 2. Tổng của cấp số nhận lùi vô hạn.
Dạng toán 3. Giới hạn vô cực của dãy số.
Dạng toán 4. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm.
Dạng toán 5. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực.
Dạng toán 6. Giới hạn vô cực của hàm số.
Dạng toán 7. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm.
Dạng toán 8. Xét tính liên tục của hàm số trên tập xác định.
Dạng toán 9. Ứng dụng tính liên tục của hàm số trong giải phương trình.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]